top of page

Mit fokus er på den terapeutiske samtale. Jeg tager afsæt i den eksistentielle psykolog og bruger dele af den kognitive psykologi, det narrative (fortællingen om dig selv), samt mindfulness og hypnoterapi.

Overordnet tager jeg udgangspunkt i en bred forståelsesramme, hvor både den psykodynamiske og den systemiske forståelse, kan bringes i spil.

 

Jeg tilpasser terapien til de problematikker du kommer med og vi vil sammen tage afsæt i her og nu situationen. Med støttende samtaler, hvor du og dit udgangspunk er i fokus, vil vi sammen skabe en ny fortælling og nye muligheder.

bottom of page